ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

επιλέξτε μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων

Στα πλαίσια του εξειχρονισμού η Sanita Medical Supplies έχει εξειδικεύσει – τροποποίηση και αναπτύξει το τομέα των αναπνευστικών συσκευών προσθέτοντας προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν τη κατηγορία αυτή, επιλέγοντας να συνεργάζεται μόνο με κορυφαίους οίκου της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

   Έχοντας υπόψη της, την αναγκαιότητα της κατηγορίας αυτής η Sanita Medical Supplies, συνεργάζεται με οίκους του Εξωτερικού όπως.: Weimman (Γερμανικός Οίκος), Sefam (Γαλλικός Οίκος) , Devilbiss (Αμερικανικός Οίκος), Εισάγοντας και διανέμοντας στη περιφέρεια της Κρήτης προϊόντα όπως:

© All rights reserved.Developed by Intelweb